تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


غم و آه دل بیچاره ی من

هیچ کس فکر نکرد که غم چشمام وآاه دلم از چیست

 دوری فراغ از کسی نیست اره کسی نفهمید که من وقتی به یک نقطه خیره می شم ودارم می سوزم ودارم ذوب می شم

 نه برای کسی بلکه برای خودم برای تنهایی خودم برای بی کسی خودم خود خودم برای اینکه کسی که پیدا نشد واقعا با من هم صدا باشه واقعا هم صدا ی دلم باشه

اینار و دارم می نویسم فقط یک تنهایی بیش نیست چون دیشب دلم خیلی گرفته بود 

 وقتی که دراز کشیدم یه حسی تنهایی و دلتنگی سراغم امد خیلی ترسیده بودم

همش فکر هایی به سراغم می امد فقط می خواستم با یکی حرف بزنم گوشیمو برداشتم

اخ کسی را نداشتم که به آن زنگ بزنم بین مخاطبین گشتم ولی کسی را نداشتم به آن زنگ بزنم تو فکر بود م که یک دفعه خوابم برد نفهمیدم  کی خوابیدم چون اینقدر فکرم ناراحت بود که نگو .


1389/03/17 توسط بهلول | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟