تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


فردا

دل میگه باز فردا رو از نو بساز                                ای دل عاشق دیگه از ما گذشت

1389/03/17 توسط بهلول | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟