تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


منو عاشقانه بشناس

منو عاشقانه بشناس
منو از دوباره بشناس
منو با دلی که جز تو؟چاره ای نداره بشناس
منو پر کن از بهانه
تازه کن مثل جوانه
رد کن از اینهمه بن بست
کوچه های بی ترانه
کنگی ی همهمه با من
لذت زمزمه با تو
اختیار همه ی من؟ همه با تو
همه با تو
منو با گلایه بد کن
اشک چشمامو رَسَد کن
منو از مدار این شبِ همیشه شوم رد کن؟
التیام عشق بی تو مثل افسانه بی آهِ
فکر بی تو زنده بودن
به خدا عینِ گناهِ
ای طراوت بهاری
عطَشِ همیشه جاری؟
واسه من عینِ نیازه
هرچی داری و نداری
کنگی ی همهمه با من
لذت زمزمه با تو
اختیار همه ی من؟ همه با تو
همه با تو؟ همه با تو؟

همه با تو......


1389/03/21 توسط بهلول | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟