تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


ماشین کوکی…

مثل بچه ها بخون!!!!

مامانی!مامانی! بلیم بیلون؟

نه پسرم کار داریم،دیشب بیرون بودیم.الان سرمون شلوغه،بابا هم که مریضه باید مراقبش باشیم.پسرک دوباره با ماشین کوکی اش ور رفت،اونو نگاه کرد وادامه داد.

بلیم دیجه مامان !! 

-گفتم که نه!آخه پسر گلم نمیشه،حداقل الان نمیشه.

چلا نمیچه؟خوبم میچه ،پس غلوب بلیم بیلوووون؟

-باشه ببینم چی میشه.

ساعت 4بعد از ظهر که شد پسرک ماشین کوکیشودستش گرفت و گفت:

مامان بُلَشنو بلیم دیگه.

مامان جان حالِ بابا خوب نیست ،باید خونه بمونیم،بعد هم بریم بیرون چیکار مامانی؟کاری بیرون نداریم.

چِلا.. چِلا.. دالیم .. دالیم !

چی کار داریم؟ هیچ کاری نداریم.  بشین با ماشین کوکیت بازی کن.

بازی نمی چُنم بلیم بیییلووون…

-چرا؟اصلاً چی شده که بیرون بیرون می کنی؟

باز هوای خریدن به سرت زده؟

بگو ببینم چی می خوای بخری؟

چیزلی نمیخلام  بخَلَم.. میخلام یه چیز بِلفوشم!!

چی؟؟؟

ماشنین کوک لی مو.

برا چی؟

دیلوز دایی گفت:میخداد ماش نی نشو بلفوشه واس دِ پول دکتُلِ بابا.

خوب من ماش نی نَمو میلفوشم ! !

چِلا دایی بلفوشه؟

 


1389/04/7 توسط بهلول | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟