تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


تو رو خدا

به من بگید چه خوبی داره هل دادن دیگران برای گذشتن از شلوغی زندگی تو میانه ی همهمه ی

بگو مگو ها

بد گویی ها

و کشمکش های بی پایان زندگی


1389/04/15 توسط بهلول | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟