تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


همیشه بیادتم

عذابی که عاشق به خاطر عشقش میکشه عذابی است سخت تر از عذاب جهنم و راحت تر از جزای بهشت مهم این است که عاشق کدام باشی
عاشق واقعی  عذاب عشق را شیرین می چشد و همه سختی ها را قدمی محکم میداند برای وصال عشق.عاشقی که نتواند در مقابل سختی ها برای رسیدن به عشقش دوام بیاورد ومیدان را خالی کند عاشق نیست مانند سرابی است که شبیه عاشق است واین سراب فریب دهنده تشنه هایی است که راه را بلد نبودند وآب را از سراب تشخیص ندادند وتا موقعی که تشنه ها آب واقعی را از سراب نشناسند گرفتار آن خواهند شد و دور سر خود خواهند گشت..ولی عشقی که من به آن دل بسته ام سراب هم باشد عشق من است وآن قدر به سراغ این سراب خواهم رفت تا شاید خجالت بکشد وجرعه ای آب بدهد تا تن تشنه ی عاشق من از آب عشق سیراب شود ومن ناامید نخواهم شد تا موقعی که یا سراب خشک شود ودیگر روی سرابی خود را ازمن پنهان کند یا تبدیل به آب روانی شود و آشکار وراست بودن خود را نمایان کند واگر یک روز خسته شدم وناامید اگر بعد آن دریا هم شود نمیتوانم یک قطره از آن بنوشم چون دیگر برام تلخ شده است!!!!!!!


1389/11/3 توسط بهلول | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟