تبلیغات
شوق رهایی

شوق رهایی

**Renounce the world**


! ! !بهلول مجنون

روزی بهلول دید استادی به شاگردانش می گوید :

 ابلیس در آتش نمیسوزد زیرا او نیز ازآتش است !

خدایی وجود ندارد زیرا موجودات آشکارند و بر دیدگان نهان نیستند !

در همان هنگام بهلول کلوخی از زمین بلند کرد و بر سر او کوبید !

بعد بهش میگیم چرا می زنی؟؟ بد و بیراه می گه !!


1389/11/8 توسط مملی | بوسه بر خاک ()سلام

عاشق ریسك كردن

آهنگ مورد علاقه:مدارا

(شهرام شكوهی)

پا برهنه بودن خیلی فرق داره
بهش فکر کن . . .


چِرتُ پِرت؟
هذیون
شعر های بیابونی

بهلول

نظر شما در مورد وبلاگ من كه به سبك بهلول هستش چیست؟